پردازش شنیداری در کودکان اوتیسم: نشانه‌های اختلال و راه‌های درمان