ترنم

سایت در دست ساخت می باشد.

آدرس: تبریز، خیابان چایکنار، خیابان بیلانکوه غربی (سرچشمه)، مابین کوچه روشن و بن بست نسترن، پلاک 10، مرکز توانبخشی و آموزشی ترنم

تلفن: 36557011 – 041