خدمات ما

ترنم جزو اولین مراکز توانبخشی و آموزشی است که خدمات جامع در تمام زمینه هایی که یک فرد می تواند در آن دارای مشکل باشد ارائه می دهد.برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره با ما در تماس باشید.
36557011 – 041

« تجربه کردیم ، آموختیم تا ترنّم لبخندی بر لبان فرزندانتان باشیم »

درباره مرکز توانبخشی ترنم

همانطور که ذات آب جریان یافتن، حرکت کردن و راه خود را پیدا کردن است. ذات کودک نیز بازی کردن تجربه کردن و آموختن است. تنها کودک است که برای بازی نیاز به تشویق و پاداش ندارد. ما در این مرکز پیچید ترین مداخلات درمانی را با بازی انجام می دهیم.

ما برنامه ریزی کرده ایم تا در قالب یک تیم تخصصی در مرکز ترنم، محیط و شرایطی را برای هر کودک فراهم کنیم تا به حداکثر توانایی اش برسد و در طول زندگی آینده اش بتواند حداکثر کارایی را داشته باشد. برنامه های آموزشی و توانبخشی ما بر این هدف استوار است که کودک را به نهایت استقلال فردیش برساند تا بتواند تعامل و مشارکت سالم و سازنده ای در جامعه داشته باشد.

برای اینکه تیم ترنم بتواند به هدف اساسی خود که همان بهبود زندگی کودک و موفقیت در جامعه است؛ دست یابد، نیاز هست تا نیازهای فوری کودک را بشناسانیم. مداخله درمانی و آموزشی جهت رفع این نیازها را اولویت بندی کنیم و این کار میسر نیست مگر با کار تیمی؛ ما باور داریم که این تیم متخصص را گرد هم آورده ایم. ما باور داریم بهترین خدمات تخصصی را که حاصله سال ها تجربه است را در اختیار مراجعانمان قرار دهیم.